TIN TỨC

Phẫn nộ: Clip nam thanh niên nghi là người Việt bị đ.ánh, dìm c.hết giữa phố tại Nhật bản: ”đúng rồi, đạp nó xuống”

ᴘʜẫɴ ɴộ ᴄʟɪᴘ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴛʜảɴ ɴʜɪêɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴄảɴʜ ? ɴạɴ ɴʜâɴ ʙị đẩʏ ɴɢã xᴜốɴɢ sôɴɢ ở ɴʜậᴛ ʙảɴ: “Đúɴɢ ʀồɪ, đạᴘ ɴó xᴜốɴɢ”

ᴍớɪ đâʏ, ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴄʜɪᴀ sẻ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟạɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴍộᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ʙị ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ đẩʏ ɴɢã xᴜốɴɢ sôɴɢ ᴠà ᴛử ᴠᴏɴɢ ở ɴʜậᴛ ʙảɴ ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ xóᴛ xᴀ.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɢâʏ ᴘʜẫɴ ɴộ ʜơɴ ᴄả ᴋʜɪ ᴍộᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ɴóɪ ᴛɪếɴɢ ᴠɪệᴛ đã ᴛʜảɴ ɴʜɪêɴ đứɴɢ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛᴏàɴ ʙộ sự ᴠɪệᴄ ʟêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ᴍà ᴋʜôɴɢ ʜề ᴄó độɴɢ ᴛʜáɪ ɢɪúᴘ đỡ.

ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ sự ᴠɪệᴄ ᴋʜôɴɢ ᴄó độɴɢ ᴛʜáɪ ᴄᴀɴ ɴɢăɴ ᴍà ᴄòɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ʟêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ

ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ʜìɴʜ ảɴʜ ᴛʀᴏɴɢ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴍộᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴍặᴄ ǫᴜầɴ âᴜ, áᴏ ᴘʜôɴɢ ᴛʀắɴɢ đᴀɴɢ ᴄố ʙáᴍ ᴠàᴏ ʟᴀɴ ᴄᴀɴ ᴛʜì ᴍộᴛ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴋʜáᴄ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ đẩʏ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴠề ᴘʜíᴀ sôɴɢ. sᴀᴜ ᴍộᴛ ʟúᴄ ɢɪằɴɢ ᴄᴏ ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄòɴ ʟᴇᴏ ʟêɴ ʟᴀɴ ᴄᴀɴ, ᴅùɴɢ ᴛᴀʏ ᴄʜâɴ ʟɪêɴ ᴛụᴄ đấᴍ, đạᴘ ᴠàᴏ ᴍặᴛ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄʜᴏ đếɴ ᴋʜɪ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ɴàʏ ʙị ᴄʜᴏáɴɢ ʙᴜôɴɢ ᴛᴀʏ ʀᴀ ɴằᴍ sáᴛ ᴍéᴘ sôɴɢ.

ᴄʜưᴀ ᴅừɴɢ ʟạɪ, ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ ᴄòɴ ᴛʀèᴏ ǫᴜᴀ, ᴅùɴɢ ᴄʜâɴ ɢɪẫᴍ ᴛʜẳɴɢ ʟêɴ ɴɢườɪ ɴạɴ ɴʜâɴ, ʟɪêɴ ᴛụᴄ đạᴘ ᴠàᴏ ᴍặᴛ sᴀᴜ đó ᴄúɪ ɴɢườɪ ʜấᴛ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ɴàʏ xᴜốɴɢ sôɴɢ. sᴀᴜ đó, ɴạɴ ɴʜâɴ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴄʜớɪ ᴠớɪ, ᴅùɴɢ ʜᴀɪ ᴛᴀʏ ɢɪơ ʟêɴ để ᴄầᴜ ᴄứᴜ ᴍọɪ ɴɢườɪ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ đượᴄ sự ɢɪúᴘ đỡ ᴠà đᴜốɪ sứᴄ ʀồɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ sᴀᴜ đó.

ɢã đàɴ ôɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ đẩʏ ɴạɴ ɴʜâɴ xᴜốɴɢ sôɴɢ đã ǫᴜᴀʏ ᴠàᴏ xáᴄʜ đồ ʙỏ đɪ. Đứɴɢ ʙêɴ ɴàʏ ᴄầᴜ ᴄó ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ, ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ đᴏạɴ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟạɪ ᴛᴏàɴ ʙộ sự ᴠɪệᴄ ᴄó ᴛʜể ᴛʜấʏ ᴋʜôɴɢ íᴛ ɴɢườɪ ᴠɪệᴛ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ʙàɴ ʟᴜậɴ. ᴛʜậᴍ ᴄʜí, ? ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴠừᴀ ǫᴜᴀʏ ʟạɪ ᴛᴏàɴ ʙộ sự ᴠɪệᴄ ᴠừᴀ ᴛʜảɴ ɴʜɪêɴ ɴóɪ “ᴛʜằɴɢ ᴋɪᴀ ʟúᴄ đầᴜ ᴄᴀɴ xᴏɴɢ ɢɪờ ᴋʜôɴɢ ᴄᴀɴ ɴữᴀ. Đúɴɢ ʀồɪ, đạᴘ ɴó xᴜốɴɢ”, sᴀᴜ đó ʟɪêɴ ᴛụᴄ ᴠăɴɢ ᴛụᴄ, ᴄʜửɪ ʙậʏ. ᴛʀᴏɴɢ ᴍộᴛ ᴄʟɪᴘ ᴋʜáᴄ, ᴄòɴ ɴɢʜᴇ ᴛʜấʏ ɢɪọɴɢ ? ᴄô ɢáɪ ɴóɪ ᴛɪếɴɢ ᴠɪệᴛ: “ǫᴜᴀʏ ᴄʟɪᴘ ʟạɪ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴄôɴɢ ᴀɴ… áᴄ ǫᴜá”.

ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛấᴛ ᴄả ᴄʜỉ ᴅừɴɢ ʟạɪ ở đó, ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ʙị ʜàɴʜ ʜᴜɴɢ, đẩʏ xᴜốɴɢ sôɴɢ ᴄʜớɪ ᴠớɪ đếɴ ᴄʜếᴛ ᴍà ᴋʜôɴɢ ʜề ᴄó ʜàɴʜ độɴɢ ᴄᴀɴ ɴɢăɴ, ɢɪúᴘ đỡ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ɴàᴏ.

ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đó, ᴄảɴʜ sáᴛ ᴠà độɪ ᴄứᴜ ʜộ ᴄũɴɢ đã ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ ɴʜưɴɢ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ đã ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴠà ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ đưᴀ ʟêɴ ʙờ.

sự ᴠɪệᴄ ᴛʀêɴ sᴀᴜ ᴋʜɪ đượᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ ʟêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ đã ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴘʜẫɴ ɴộ, ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ ᴛʜáɪ độ ᴛʜờ ơ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴᴀᴍ ɴữ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ sự ᴠɪệᴄ. ᴛʜậᴍ ᴄʜí, ᴋʜôɴɢ íᴛ ᴅâɴ ᴍạɴɢ ᴄòɴ ʟêɴ ᴛɪếɴɢ ᴋêᴜ ɢọɪ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴛʀᴜʏ ᴛìᴍ ᴅᴀɴʜ ᴛíɴʜ ? ɴᴀᴍ ɴữ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ʟạɴʜ ʟùɴɢ ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ sự ᴠɪệᴄ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ ᴛʀêɴ.

ʜɪệɴ ᴅù ᴄʜưᴀ ʀõ ᴅᴀɴʜ ᴛíɴʜ ᴄủᴀ ɴạɴ ɴʜâɴ ᴛử ᴠᴏɴɢ ɴʜưɴɢ ? ɴʜâɴ ᴠậᴛ đứɴɢ ǫᴜᴀʏ ᴄʟɪᴘ, ᴠô ᴛư ʙàɴ ʟᴜậɴ sự ᴠɪệᴄ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ ở ɴʜậᴛ ʙảɴ ᴛʀêɴ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ʟà ᴛâᴍ đɪểᴍ ɴʜậɴ ɴʜɪềᴜ ɢạᴄʜ đá ᴠà ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ ᴛừ ᴅâɴ ᴍạɴɢ ʙởɪ sự ᴛʜờ ơ, ᴠô ᴛìɴʜ ᴋʜɪ ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ ɢặᴘ ɴạɴ.

ɴạɴ ɴʜâɴ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ʙị ʜàɴʜ ʜᴜɴɢ sᴀᴜ đó đẩʏ xᴜốɴɢ sôɴɢ ᴛʀướᴄ sự ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ᴄủᴀ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ sự ᴠɪệᴄ ɴóɪ ᴛʀêɴ, ʏᴀʜᴏᴏ ɴᴇᴡs ɴʜậᴛ ʙảɴ đưᴀ ᴛɪɴ, ᴠàᴏ ʟúᴄ ?ʜ?? ᴘʜúᴛ ᴛốɪ ɴɢàʏ ?/? (ɢɪờ địᴀ ᴘʜươɴɢ), đã ᴄó ᴍộᴛ ɴɢườɪ ᴘʜụ ɴữ ɢọɪ đɪệɴ ᴄʜᴏ ᴄảɴʜ sáᴛ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ʀằɴɢ: “ᴍộᴛ ɴɢườɪ ɴướᴄ ɴɢᴏàɪ đᴀɴɢ ᴄʜếᴛ đᴜốɪ ᴛʀêɴ sôɴɢ”.

sự ᴠɪệᴄ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴍɪɴᴀᴍɪ ɴằᴍ ở ᴠᴇɴ sôɴɢ ᴅᴏᴛᴏɴʙᴏʀɪ (ᴏsᴀᴋᴀ, ɴʜậᴛ ʙảɴ). ɴạɴ ɴʜâɴ ɴɢᴏàɪ ?? ᴛᴜổɪ, đượᴄ ᴠớᴛ ʟêɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ᴛɪᴍ đã ɴɢừɴɢ đậᴘ, sᴀᴜ đó đượᴄ xáᴄ ɴʜậɴ đã ᴛử ᴠᴏɴɢ.

ᴛʜᴇᴏ ʟờɪ ɴʜâɴ ᴄʜứɴɢ ᴋể ʟạɪ, ɴạɴ ɴʜâɴ đã ʙị ᴍộᴛ ɴɢườɪ đàɴ ôɴɢ đáɴʜ đậᴘ ᴛʜậᴍ ᴛệ, ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ đẩʏ xᴜốɴɢ sôɴɢ ʀồɪ ʙỏ ᴄʜạʏ ᴋʜỏɪ ʜɪệɴ ᴛʀườɴɢ. ᴄảɴʜ sáᴛ ᴏsᴀᴋᴀ đᴀɴɢ ᴛɪếɴ ʜàɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴠớɪ ɴɢʜɪ áɴ ɢɪếᴛ ɴɢườɪ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button